Ἱερόν Κελλίον Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ
Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Ἄννης
Ἅγιον Ὄρος
τηλ. 23770-23357